Nếu bạn có thể học cách hình thành một trạng thái tinh thần không bị ảnh hưởng bởi các hành động của thị trường, thì cuộc đấu tranh tâm lý sẽ không còn tồn tại.” – Mark Douglas

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0763380854
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon