Học quản lý tài chính cá nhân miễn phí cùng Goctaichinh.vn

Đăng ký học tập ngay hôm nay:

Đăng ký ngay

Giá trị cốt lõi

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VỚI TỐC ĐỘ NHANH NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VỚI TỐC ĐỘ NHANH NHẤT THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

GÓC TÀI CHÍNH – VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG VỀ TÀI CHÍNH

Logo Gốc Tài Chính

GIỚI THIỆU GÓC TÀI CHÍNH

“VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG THỊNH VƯỢNG VỀ TÀI CHÍNH”

Logo Gốc Tài Chính

THÔNG ĐIỆP CHÍNH

“Chỉ có 2 ngày quan trọng nhất đối với một tổ chức. Ngày tổ chức được thành lập và ngày mọi người biết rõ lý do tại sao tổ chức lại được thành lập.

Góc tài chính được thành lập với 1 mục đích duy nhất. Vì một cộng đồng thịnh vượng về tài chính.

BỐI CẢNH CHUNG 

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhất trong khu vực Châu Á. Từ đó sinh ra các nhà đầu tư lớn về tài chính cá nhân. Tập trung vào chứng khoán, tiền điện tử, hàng hóa phái sinh, ngoại hối. Nhưng mọi người đều hạn chế kiến thức và kế hoạch trong đầu tư. Vì vậy, nhu cầu cấp thiết hiện nay là cung cấp một dịch vụ tư vấn với nền tảng kiến thức chuẩn, công cụ đầu tư phù hợp, hệ thông giao dịch an toàn và hiệu quả. Vì vậy góc tài chính sinh ra đời với sứ mệnh mang đến cho cộng đồng kiến thức chuẩn chỉnh về thị trường tài chính.

NHU CẦU CẤP THIẾT

Dịch vụ tư vấn với nền tẳng kiến thức chuẩn, công cự đầu tư phù hợp, hệ thống giao dịch an toàn và hiệu quả.

TẦM NHÌN 5 NĂM

PHỤC VỤ 1 TRIỆU KHÁCH  HÀNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

đối tác chiến lược

dịch vụ góc tài chính

đội ngũ cố vấn tài chính

FRANK TRẦN
PERSONAL FINANCIAL ADVISOR

Chuyên viên quản lý tài chính cá nhân cấp cao, cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính  và đầu tư quỹ mở

TYLER NGUYỄN
Account manager

Kinh nghiệm 5 năm quản lý tài khoản giao dịch và cung cấp giải pháp đầu tư cho hàng trăm nhà đầu tư cá nhân