“Mỗi khi tôi vào lệnh, tôi luôn có trước một mức cắt lỗ, đó là cách duy nhất để tôi có thể ngủ ngon. Tôi biết rõ mình sẽ thoát lệnh ở đâu trước khi tôi vào lệnh. Khối lượng giao dịch được xác định dựa vào mức cắt lỗ, và mức cắt lố được xác định từ phân tích kỹ thuật”. – Bruce Kovner.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0763380854
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon