Chỉ số Quản lý Thu mua – Purchasing Managers’ Index

Được bắt đầu vào năm 1948 bởi Viện Quản lý Cung ứng có trụ sở tại Hoa Kỳ, Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) hiện đã trở thành một trong những chỉ số được theo dõi chặt chẽ nhất về hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới. Góc tài chính xin giải thích cách chỉ số hoạt động và ý nghĩa của nó.

Chỉ số Quản lý Thu mua là gì?

Chỉ số Quản lý Thu mua (Purchasing Managers’ Index – PMI) là chỉ số thể hiện xu hướng phổ biến của các xu hướng kinh tế trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Nó bao gồm một chỉ số lan tỏa tóm tắt liệu các điều kiện thị trường. Như được nhìn nhận bởi các bên quản lý thu mua, đang mở rộng, giữ nguyên hay đang ký hợp đồng. Mục đích của PMI là cung cấp thông tin về các điều kiện kinh doanh hiện tại và tương lai. Đối tượng dành cho những người ra quyết định của công ty, nhà phân tích và nhà đầu tư.

Vietnam: Purchasing Managers Index (PMI), manufacturing

Cách hoạt động của Chỉ số Quản lý Thu mua

PMI do Viện Quản lý Cung ứng (Institute for Supply Management – ISM) biên soạn và phát hành hàng tháng. PMI dựa trên một cuộc khảo sát hàng tháng được gửi cho các giám đốc điều hành cấp cao tại hơn 400 công ty trong 19 ngành công nghiệp chính. Các công ty được tính theo mức độ đóng góp của họ vào GDP của Hoa Kỳ. PMI dựa trên năm lĩnh vực khảo sát chính: đơn đặt hàng mới, mức tồn kho, sản xuất, giao hàng của nhà cung cấp và việc làm. Chỉ số Quản lý Thu mua cân bằng nhau từng khu vực khảo sát này. Các cuộc khảo sát bao gồm các câu hỏi về điều kiện kinh doanh và bất kỳ thay đổi nào. Cho dù nó đang được cải thiện, không có thay đổi hay đang xấu đi.

PMI của dòng tiêu đề là một số từ 0 đến 100. PMI trên 50 thể hiện sự mở rộng khi so sánh với tháng trước. Chỉ số PMI dưới 50 thể hiện sự co lại và số đọc ở mức 50 cho thấy không có sự thay đổi. Càng xa 50 thì mức độ thay đổi càng lớn. PMI được tính như sau:

PMI = (P1 * 1) + (P2 * 0.5) + (P3 * 0)

Trong đó:

  • P1 = phần trăm của câu trả lời báo cáo sự cải thiện
  • P2 = phần trăm của câu trả lời báo cáo không có thay đổi
  • P3 = phần trăm của câu trả lời báo cáo tình trạng xấu đi

Các công ty khác cũng sản xuất số PMI, bao gồm IHS Markit Group. Đây là công ty đưa ra PMI cho các quốc gia khác nhau bên ngoài Hoa Kỳ.

Chỉ số Quản lý Thu mua ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế như thế nào?

PMI và dữ liệu có liên quan do ISM cung cấp hàng tháng từ các cuộc khảo sát của họ là những công cụ ra quyết định quan trọng cho các nhà quản lý ở nhiều vai trò khác nhau. Ví dụ, một nhà sản xuất ô tô đưa ra quyết định sản xuất dựa trên các đơn đặt hàng mới. Đơn hàng họ mong đợi từ khách hàng trong những tháng tới. Những đơn đặt hàng mới đó thúc đẩy quyết định mua hàng của ban quản lý. Đối với hàng chục bộ phận linh kiện và nguyên liệu thô, chẳng hạn như thép và nhựa. Số dư hàng tồn kho hiện tại cũng thúc đẩy số lượng sản phẩm mà nhà sản xuất cần phải hoàn thành. Điều này để đáp ứng các đơn đặt hàng mới và giữ một số hàng tồn kho vào cuối tháng.

Đối tượng sử dụng: Các nhà cung cấp (Suppliers)

Các nhà cung cấp (suppliers) cũng đưa ra quyết định dựa trên PMI. Một nhà cung cấp phụ tùng cho một nhà sản xuất tuân theo PMI. Cần phải ước tính lượng nhu cầu trong tương lai đối với các sản phẩm của họ. Nhà cung cấp cũng muốn biết khách hàng của họ có bao nhiêu hàng tồn kho. Điều này cũng ảnh hưởng đến số lượng sản xuất mà khách hàng của họ phải tạo ra. Thông tin PMI về cung và cầu ảnh hưởng đến giá mà các nhà cung cấp có thể tính phí.

Ví dụ: nếu các đơn đặt hàng mới của nhà sản xuất đang tăng lên, nó có thể tăng giá của khách hàng.Cũng như là chấp nhận tăng giá từ các nhà cung cấp của mình. Mặt khác, khi các đơn đặt hàng mới ngày càng giảm, nhà sản xuất có thể phải giảm giá. Và yêu cầu chi phí thấp hơn cho các bộ phận mà họ mua. Một công ty có thể sử dụng PMI để giúp lập kế hoạch ngân sách hàng năm, quản lý cấp độ nhân viên và dự báo dòng tiền.

Đối tượng sử dụng: Các nhà đầu tư (Investors)

Các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng PMI để có lợi cho họ. Vì Chỉ số Quản lý Thu mua là một chỉ báo hàng đầu về điều kiện kinh tế. Chiều hướng của xu hướng trong PMI có xu hướng trước những thay đổi trong các ước tính chính về hoạt động kinh tế và sản lượng .Chẳng hạn như GDP, Sản xuất công nghiệp và việc làm. Chú ý đến giá trị và các chuyển động trong PMI có thể mang lại tầm nhìn xa có lợi về các xu hướng phát triển trong nền kinh tế tổng thể.

Hoàng Phúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0763380854
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon